Vill du att kunderna kommer till dig?

Håll kontakt

Möjligheterna att göra affärer ökar om du skapar bästa möjliga förutsättningarna för att göra affärer.

För att kunna göra affärer är det självklart viktigt att du håller kontakt med dina potentiella kunder och befintliga kunder regelbundet. Du vill att de känner till ditt varumärke så pass mycket att när de söker information inom områden som du verkar i så vill du vara den leverantören som de ser som ett naturligt val.

Frågan är hur ofta skall du höra av dig till dina kunder? Du vill inte höra av dig för ofta för då kan du uppfattas som jobbig och du vill inte höra av dig för sällan för då finns det en risk att du glöms bort.

Men hur ofta skall du då höra av dig? Ställ följande fråga till dig själv,

  • Hur ofta vill du att de som försöker sälja något till dig skall höra av sig och vad vill du att de skall prata om?

Mitt personliga svar på den frågan är att jag nästan alltid själv vill ta första kontakten och jag vill då gärna lära mig något nytt, något annat än det jag redan tagit reda på genom min research.

Dela kunskap

Att dela kunskap skapar värde och genererar nya kunder. Gör dig synlig för kunden, dela kunskap och skapa värde så att kunden hör av sig till dig.

De bästa säljsamtalen är oftast de som inte fokuserar på produkter eller tjänster. Det bästa säljsamtalen sker istället oftast när vi tillsammans med våra kunder kopplar ihop viktiga affärsmässiga utmaningar med olika förslag på lösningar som tar kunden framåt i sin utveckling.

Här kommer tre tips på hur du kan komma igång med att dela kunskap som skapar värde. Dessa tips fungerar bra både online som offline.

Ditt mål: Integrera dessa tips i ditt dagliga sätt att driva försäljning gentemot dina kunder och potentiella kunder.

Tips 1 – Läs

Se till att hela tiden ta till dig ny kunskap inom ditt specialistområde men även inom andra områden som kan gynna din affär. Läs hur dina konkurrenter framställer sin affär och jämför det med ditt egna sätt att synas i olika kanaler. Läs affärstidningar såväl dagstidningar som tidskrifter. Läs böcker i ämnen som kan gynna dig när du gör affärer och läs då inte bara en bok per år utan läs flera och jämför gärna deras olika perspektiv.

Se relevansen och värdet i det du läser och fundera på hur detta skulle gynna dina kunder och deras affär.

På vilket sätt kan deras affär bli bättre?

Tips 2 – Anteckna

Oavsett om du har ett fysiskt möte, ett telefonmöte eller deltar i en gruppdiskussion på LinkedIn där dina potentiella kunder eller befintliga kunder deltar så notera vad som sägs. Se till att du på riktigt förstår dina kunder och deras verksamhet. Se även till att förstå vilka dina kunders kunder är och på vilket sätt dina kunder och deras affär hjälper deras kunder.

Tips 3 – Kombinera vad du lärt dig genom att läsa mer enligt tips 1 med vad du diskuterat med dina kunder och potentiella kunder i tips 2.

I tips 1 och 2 har du samlat kunskap som rör dina potentiella kunders och befintliga kunders branscher men du har även tagit till dig kunskaper om sådant som ligger utanför deras respektive branscher men som kan påverka deras affär. Nästa steg är att dela med dig av denna kunskap. Det är här du kan få dina kunder att se saker som de tidigare inte tänkt på och detta kan ge dig en helt ny plattform för en annan typ av affärssamtal, samtal som kan ge dig en helt ny position hos kunden.

Det är lätt att bli hemmablind och enbart se sin egen affär och det är då lätt att missa omvärlden och saker som kan påverka affären på ett positivt eller negativt sätt. Att tillföra den dimensionen till kunden kan vara en ögonöppnare som skapar nya möjligheter för dig.

Med dina befintliga kunder är det lätt att via mail eller fysiska möten dela denna kunskap men till potentiella kunder kan det likväl fungera att via LinkedIn, Twitter eller någon annan social kanal dela denna kunskap.

Etablera ditt värde genom att skapa en solid grund av kunskapsdelning och skapa ny insikt hos dina kunder så kommer kunderna komma till dig.

Lycka till med affärerna!

Hälsningar

Fredrik

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *