Tjänster

Erbjudanden

Vi hjälper dig att möta vanliga utmaningar inom B2B-försäljning. Vi hittar nya vinklar och angreppssätt som hjälper dig att bygga och stärka relationer, och vi kopplar ihop dig med rätt beslutsfattare för din business!

* Business Connector

Som Business Connector är mitt uppdrag att långsiktigt kontakta, kartlägga och bevaka mina klienters potentiella kunder med syftet att löpande identifiera möjliga uppdrag.

Resultatet av mina tjänster är att jag lämnar över en gemensamt kvalificerad affärsmöjlighet i form av ett affärsmöte mellan min kunds medarbetare och deras potentiella kund.

* Inspirationsföreläsning

Idag är det allt för många som arbetar med försäljning som försöker vara intressanta när de istället skulle fokusera på att vara intresserade.

Jag genomför inspirationsföreläsningar i hur du skapar rätt förutsättningar inför en affärsdialog genom att visa intresse för kundens utmaningar istället för att själv framstå som intressant.

Hur kan du utveckla dina färdigheter att särskilja sig mot andra och övertyga kunden om att de behöver just detta möte – snarare än att be om det.

* Utbildning

Utbildning i R.A.A.N – Metoden.

R.A.A.N – Metoden är ett modernt, digitalt och realtidsbaserat arbetssätt kring prospektering och en metod inom social selling med värdebaserad försäljning som fokus.

R.A.A.N – Metoden utvecklar säljarens färdigheter att särskilja sig mot andra och övertyga kunden om att de behöver just detta möte – snarare än att be om det.

Metoden delas in i 3 delar.

 1. Bevakning – Hur kan trender och händelser i vår omvärld bevakas, och hur kan dessa användas som ingång till min tänkta kund? För att hålla sig uppdaterad och finna rätt information krävs flexibilitet, kreativitet och god slutledningsförmåga.
 1. Analys – Det svåra är inte att samla information, det svåra är att veta när och hur du ska använda informationen du fått fram. Att analysera och kartlägga branscher, företag samt identifiera ledande befattningshavare i näringslivet är en konkurrensfaktor.
 1. Kommunikation – Hur du bäst fångar kundens intresse genom rubriksättning och anpassar innehåll etc.

* Coachning och Rådgivning

Operativ coachning och rådgivning i Metoden (Realtime Active Analysis and Nurturing) Jag arbetar tillsammans med säljare eller konsulten. Vi arbetar tillsammans med den aktuella kundlistan. Individen har här tillgång till mina råd måndag – fredag 08 – 17 via telefon, mail etc.

Vi tränar operativt på dessa moment.

* Bevaka

Bevaka din målgrupp dagligen, 15 – 45 minuter om dagen räcker för att ge effekt. Kartlägg bransch och företag samt relevanta individer på olika nivåer i företagen som du vill bygga relation med. Spara inlägg och utvärdera dessa senare.

Omvärld kan bevakas genom flera medier och verktyg för bevakning kan vara Google Alerts, Sales Navigator, Branschtidningar mm.

* Analysera

Analysera och utvärdera företagens drivkrafter till förändring för att hitta ”bryggan” mellan dina tjänster och kundens drivkraft till förändring.

 • Tillväxt
 • Konsolidering
 • Kostnadsfokus
 • Regelverk
 • Organisationsförändring

Avvakta och ha tålamod om det inte finns någon utmaning du kan adressera, och invänta istället rätt läge.

* Kommunicera

Målet är att locka kunder till mötet snarare än att be om det.

Skräddarsy och rikta ditt budskap/innehåll till relevanta individer med utgångpunkt att visa intresse för, att bygga kunskap kring kundens marknad och drivkrafter. När du ringat in och analyserat de händelser och drivkrafter som i realtid är kundens behov till förändring, anpassas ditt innehåll/budskap utifrån behovet såsom du har uppfattat det.

 • Prata inte om dig själv – prata om kundens utmaningar!
 • Rubriksättning
 • Kommentera relevanta händelser, gör liknelser och beröm fördelar/positiva händelser (från kunden eller annan bransch/företag/person).
 • Bekräfta din uppfattning av nuläget, ringa in kundens utmaning och hur du (i realtid) kan vara en del av lösningen.
 • Frångå formellt språk och använd istället ”talspråk” – skriv såsom du pratar med människor.
 • Kommunicera med fördel mellan 07 – 09 eller 16 – 18.

* Löpande research av branscher, företag och beslutsfattare (Månadsabonnemang)

Jag erbjuder löpande omvärldsbevakning och analys av dina kunder i syfte att inleda en ny affärsdialog samtidigt som du fokuserar på dina kärnuppgifter. Tid är en bristvara och med min min hjälp blir du effektivare.

Du får ett färdigt underlag för hur och varför du skall ha fortsatt kontakt med dina kunder, och i många fall även var och med vem. Vi hittar nya vinklar och angreppssätt som hjälper dig att bygga och stärka relationer, och vi kopplar ihop dig med rätt beslutfattare för din business!

Löpande bevakning av de beslutsfattare och företag som du tycker är högintressanta.

Ingår:

 • Löpande bevakning och analys av utvalda företag/beslutsfattare
  • Omvärldsbevakning
   • Analys av händelser och impact hos kunden
   • Avstämning med er as it happen eller veckovis (ert val)

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Välkommen att kontakta oss för att prata om hur vi kan hjälpa din verksamhet. Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.

  Namn:

  E-post:

  Telefon: