REAL-TIME ACTIVE ANALYSIS AND NUTURING (R.A.A.N)

R.A.A.N – Modellen

Ett systematiskt arbetssätt för att bevaka, analysera och kommunicera med kunder och potentiella kunder i realtid.

R.A.A.N – Metoden är ett modernt, digitalt och realtidsbaserat arbetssätt kring prospektering och en metod inom social selling med värdebaserad försäljning som fokus.

R.A.A.N – Metoden utvecklar säljarens färdigheter att särskilja sig mot andra och övertyga kunden om att de behöver just detta möte – snarare än att be om det. Metoden kan delas in i 3 delar.

 1. Bevakning – Hur kan trender och händelser i vår omvärld bevakas, och hur kan dessa användas som ingång till min tänkta kund? För att hålla sig uppdaterad och finna rätt information krävs flexibilitet, kreativitet och god slutledningsförmåga.
 1. Analys – Det svåra är inte att samla information, det svåra är att veta när och hur du ska använda informationen du fått fram. Att analysera och kartlägga branscher, företag samt identifiera ledande befattningshavare i näringslivet är en konkurrensfaktor.
 1. Kommunikation – Hur du bäst fångar kundens intresse genom rubriksättning och anpassar innehåll.

Syfte:

R.A.A.N – modellen syftar till att skapa rätt förutsättningar inför en affärsdialog genom att visa intresse för kundens utmaningar istället för att själv framstå som intressant.

Tillämpningen av metoden utvecklar säljarens färdigheter i omvärldsanalys och hur man analyserar samt agerar på förändringar när kunden agenda förändras. Metoden utvecklar säljarna i att våga differentiera sig genom att prata andra infallsvinklar och möjligheter kopplat mot kundens vardag och egenupplevda, aktuella utmaningar.

 1. Genomföra specifik omvärldsbevakning
 2. Anpassa budskap baserat på vad som är relevant i den enskilde mottagarens vardag
 3. Snabbt gå från tanke till handling (bevaka, analysera och agera)

Mål:

 • Att nå fler kunder genom effektivare prospektering
 • Att bli tydlig, synlig, trovärdig och relevant
 • Att kontinuerligt följa kunder i realtid och vara mest relevant med förmedlad kunskap och värde
 • Att få bättre koll på kunder
 • Att bli bättre på att identifiera affärsmöjligheter
 • Att öka nyförsäljning på stora kontrakt
 • Att få förbättra sin tajming
 • Att få upp träffsäkerheten

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.

  Namn:

  E-post:

  Telefon: