Ärlighet varar längst

Jag startade Steinholtz & Partners under våren 2013 med fokus på att hjälpa min kunder att mer fokusera på sina kunders behov. Med hjälp av min och mina partners kunskaper och erfarenheter inom olika områden vill jag kunna garanterar den allra bästa leveransen och att kunden, alltså du, på riktigt är i centrum.

Det är just detta jag nu gör när jag säger att det inte finns någon genväg till att lyckas med social selling och det kommer att ta tid men kommer vara mödan värt.

Vi talar mycket om att den moderna köparen har ett förändrat köpbeteende, det vi talar mindre om är att de som säljer och de som är chefer över de som säljer måste förändra sitt tankesätt och beteende.

Min erfarenhet är att du inte kan använda ny teknik i kombination med föråldrade säljmetoder och förvänta dig vinna fler affärer. Att implementera social selling innebär förändring. Det innebär att göra saker annorlunda, oavsett vad som fungerade förr i tiden.

För att komma fram till hur just du skall använda sociala kanaler i din säljprocess kräver en del arbete. Tålamod, planering, rätt inställning samt god säljförmåga och kunskap kring de olika medieplattformarna är alla viktiga faktorer för att du skall lyckas.

Den digitala transformationen påverkar företag och branscher i grunden och sättet för hur vi gör affärer. Idag vet vi att många kunder befinner sig långt komna i köpprocessen när de väljer att ta kontakt med potentiella leverantörer. Genom att använda Social Selling kan vi påverka beslutsfattare tidigt i processen och få ett annat utgångsläge när de går in i en aktiv köpprocess.

Det handlar om att utveckla era medarbetares säljteknik samt deras förmåga att agera i sociala kanaler.

Jag har sagt det tidigare men säger det igen, följande tre steg lägger grunden för att lyckas med Social Selling:

Planera – Det är frestande att hoppa över detta viktiga första steg i integreringen av Social selling. Du kanske tänker att det inte finns tid att planera; du behöver mer försäljning nu. Rådet är att skapa tid för detta! Om du vill ha förändrade försäljningsresultat, måste du göra saker annorlunda. Liten insats nu, stor utdelning senare. Planeringen och att sätta kartan är viktig som grund i Social selling.

Träna – Säljare i dag behöver en kombination av bra säljförmåga (kunskap i olika säljtekniker) och kunskap om hur de olika sociala kanalerna (ex LinkedIn, Twitter, Facebook etc.), kan förenkla arbetet och effektivisera vägen mot målet. Många företag släpar efter, så det finns goda möjligheter att genom ny kunskap skaffa försprång och vinna marknadsandelar via Social selling.

Förändra arbetssätt – Implementationen av Social selling är avgörande och helt beroende av strategi och kunskap. För att lyckas med Social selling krävs fokus på rätt aktiviteter, ett disciplinerat beteende och förmåga att använda en konsultativ säljteknik i kombination med sociala kanaler på rätt sätt.

1. VI HJÄLPER ER ATT SKAPA INSIKT OCH PLANERA

Det räcker inte att ni vet vart ni ska, ni måste även ha kartan för att ta er dit.

– Är era sälj- och marknadsföringsmål i linje med varandra?

– Vilken är er målgrupp och vad är viktig för dem?

– Vilka sociala kanaler online och offline är det troligast att era potentiella kunder engagerar sig i?

– Hur kan ni göra det enkelt för era säljare att bevaka deras kontakter online?

– Har ni en process för att snappa upp leads som kommer från icke-traditionella källor så som Twitter, LinkedIn?

– Har ni skapat och tydligt kommunicerat riktlinjer för hur ni kommunicerar ert varumärke i sociala medier?

– Vilka sociala nätverk online och offline bör våra säljare använda?

– Har ni skapat en utbildningsplan för att säkerställa att säljarna är ordentligt förberedd och har rätt kunskaper inom försäljning och sociala kanaler?

– Hur definierar ni framgång och vad ska ni bevaka, mäta och följa upp?

2. VI TRÄNAR ER

För att ha de bästa förutsättningarna att lyckas med försäljning tycker vi att man skall ha ha en bra kunskap i försäljning samt en bra kunskap om de sociala kanalerna. Därför erbjuder vi

– Konsultativ försäljning, (kommunikation, att lyssna, frågeteknik, strategi, planering presentation)

– Effektiv och strategisk användning av sociala medier för att stödja säljprocessen

3. VI HJÄLPER ER ATT FÖRÄNDRA ARBETSSÄTTET

Det krävs disciplin för att säkerställa att medarbetarna på ett konsekvent sätt engagerar sig i rätt aktiviteter och använder tekniken i sociala medier på rätt sätt för att lyckas med Social Selling. Vi ser till att nya rutiner för att säkra den digitala närvaron och dra nytta av sociala kanaler sätter sig. Det ger helt nya möjligheter att generera nya leads, nå beslutsfattare snabbare, differentiera er från konkurrenter, stärka varumärket, presentera lösningar vid rätt tidpunkt, visa på affärsmannaskap, säkra möten och spara tid.

Vi visar hur ni följer upp och mäter medarbetarnas aktiviteter, vilket innebär att kontinuerligt utvärdera både säljförmåga och kunskap i att använda de olika sociala kanalerna.

Till sist! Bygg relation först, sälj sedan. Relationer säljer, relationer är ofta centralt både i vårt privata liv men även i näringslivet. Människor gör affärer med andra människor som de gillar och har förtroende för.

Lycka till med affärerna!

Hälsningar

Fredrik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *