Så löser du Social Sellingkoden

Så lyckas du med Social Selling!

Att ha en tydlig strategi för sociala medier är ett av de fundament som företag som ägnar sig åt B2B försäljning behöver för att skapa en effektiv försäljning.

Efter att ha arbetat med Social Selling sedan 2012 säger min erfarenhet att det är följande fyra block man bör ha koll på för att lyckas.

 • Skapa en plan
  • Vilken är er målgrupp?
  • Vad vill ni åstadkomma?
  • Vad är ert mål och kpi:er?
  • Vilken är er strategi?

 • Kartlägg er kunskap i försäljning och sociala medier
  • Vilken träning kommer ni behöva?
  • Skapa en plan för att genomföra utbildningen.
  • Mät och följ upp resultaten.

 • Bestäm vad det är ni vill säga
  • Vad är ert varumärkeslöfte?
  • På vilket sätt är ni annorlunda?
  • Vilket content ska ni skapa?
  • Kommer ni att använda andras content och i så fall vems?

 • Bestäm vilka plattformar ni skall använda
  • Kommer ni använda LinkedIn, Twitter, Facebook eller Instagram eller blir det en kombination?
  • På vilka plattformar är era köpare?