Påskerbjudande

Kartläggning av säljbeteende!

Fram till 26/4 har du möjlighet att boka Kartläggning av era medarbetares säljbeteenden till 30% rabatt.

I en Kartläggning går vi igenom alla personer med försäljning i sin roll och identifierar styrkor och förbättringspotential i varje steg av säljcykeln. Resultatet kommer att redovisa i form av en utvecklingsrapport med action points. 

Kartläggningen kommer att visa hur skicklig medarbetaren är att visa framgångsrika beteenden samt i vilken grad medarbetarens värderingar, motiv och intressen gör att han/hon engagerar sig fullt ut och utnyttjar sin potential optimalt i varje del av säljcykeln.

Rapporten kan användas för interna aktivitetsplaner eller som underlag i säljcoach stöd. 

Varje individ får en egen rapport. 

Pris påskerbjudande 4550/pers*

Ordinarie pris 6500/pers 

I Kartläggning ingår

– Självskattning via digitalt verktyg

– Analys av resultat

– Återkopplingssamtal med varje individ (45 min)

– Återkopplingssamtal med Chef

– Rapport i PDF-format

– Total profil av hela säljstyrkan till säljansvarige (avpersonifierad)

För frågor och bokning kontakta Fredrik 073-661 09 12, fredrik@fsteinholtz.se                                    

* Erbjudandet gäller för 7 företag, först till kvarn. Kartläggningen ska genomföras innan 20/6 2019.