Vad skall jag fråga?

Lyssna för att förstå, inte för att svara.

När vi lyssnar försöker vi ofta tänka på nästa snabba fråga vi kan fråga. I stället bör vi fokusera på att verkligen förstå vad som sägs. Om vi gör det här kommer de bästa frågorna naturligt.

Här följer några exempel på frågor som du som arbetar med B2B försäljning kan ställa i dina potentiella kunder.

1.”Berätta om dina utmaningar angående …”

Varje individ som arbetar med försäljning måste först förstå sina potentiella kunders utmaningar. 

2.”Skulle du kunna ge mig ett exempel på denna utmaning?”

När du har lärt dig de viktigaste utmaningarna vill du få exempel på dessa utmaningar. Denna fråga tar en utmaning från det teoretisk till det personliga.

3.”Hur mycket kostar denna utmaning dig.”

Om en utmaning inte kostar dina potentiella kunder någonting kommer hen inte att känna sig motiverad till att ta tag i situationen. Därför vill du förstå exakt vilka utmaningar som tar energi eller pengar.

4.”Vad skulle det betyda för dig om du kunde lösa den här utmaningen?”

Innan du presenterar din lösning vill du förstå hur engagerad din potentiella kund är att lösa sin utmaning. Genom att lära dig vad det skulle innebära att lösa den aktuella utmaningen börjar kunden att måla sig en bild av hur det kan se ut när utmaningen är löst.

Lycka till med affärerna!