Tid är pengar

Jag har aldrig haft så mycket tid som jag har just nu. Min övertygelse är att det är mitt arbetssätt som gör att jag har den tid jag har. Att vara strukturerad i mitt säljarbete är en framgångsfaktor.

I mitt arbetssätt ingår det att använda de digitala verktygen som finns tillgängliga men även att använda de traditionella sätten kring försäljning som att exempelvis ringa kalla samtal, skicka mail, göra fysiska möten för att nätverka samt göra fysiska möten för att göra affärer och en massa andra saker. Det är viktigt att du idag använder flera olika kanaler för att göra affärer och spara tid.

För lite tid är ett stort problem och det är en stor anledning till att vi förlorar en del affärer.

Tid är en av de viktigaste tillgångar vi har inom försäljning. Tid är viktigare än vad du säljer och till vem du säljer. Hur vi lyckas ta tillvara på vår tid kommer ha stor påverkan på hur vi lyckas göra affärer.

Nedan följer några få enkla saker som kan skapa mer tid.

  • Avsluta inte dagen utan att veta vad du ska göra i morgon.
  •  Avsätta tid för dina aktiviteter för att komprimera den tid du spenderar på varje aktivitet.
  • Inkommande mail brukar vara en utmaning, skapa standardfraser så att du snabbt responderar och återkommer vid ett senare tillfälle.
  • En av mina utmaningar var att jag fick en massa mail från e-postlistor som jag inte längre läste, avregistrera dig från alla e-postlistor utom de som du anser vara viktiga.
  • Använd någon form av system som kan hjälpa dig att komma ihåg. Lura inte dig själv att tro att du skall komma ihåg allt.
  • Om du använder verktyg så som LinkedIn, Twitter, Facebook i ditt säljarbete, använd då de verktyg som finns för att schemalägga dina inlägg.

Det finns självklart fler saker vi alla kan göra för att öka vår produktivitet, och att veta det är förmodligen det viktigaste av allt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *