Stärk ditt value proposition

Hur ser ert value proposition ut? Kan ni beskriva vad ni gör i termer av konkreta resultat och då resultat som påverkar era kunders affärsresultat?

Ett value proposition skall vara mätbart i siffror eller procenttal;

  • Vi kan öka er nuvarande marknadsandel med X %.
  • Vi kan minska er personalomsättning med X %.
  • Vi kan förbättra er produktivitet med X %.
  • Vi kan öka er nuvarande avslutsfrekvens med X %.

Om det skulle vara så att ni idag har ett value proposition som har ett icke mätbara värden försök då att konvertera det till ett mätbart värde i siffror eller procent.

Ibland är det så att olika erbjudanden och deras resultat/värde inte är så lätta att mäta – så som lägre risk, förbättrat teamarbete etc. Den stora utmaningen här är att ett värde som exempelvis förbättrat teamarbete inte säljer så bra till en ledningsgrupp även om vi vet att ett förbättrat teamarbete ofta leder till bättre resultat. De flesta beslutsfattare ser det som en fin extra fördel men har lite svårt att göra en större investering. Men om man lyckas att sätta ett mätbart värde på denna insats så kan införsäljningen till en ledningsgrupp bli lite enklare.

Alternativkostnaden är ett sätt att påvisa ett mätbart värde

Ett exempel på alternativkostnad är när ett företag idag inte kan genomföra en aktivitet på grund av deras nuvarande sätt att arbeta. Det kan till exempel vara vad dina kunder skulle kunna göra med de X-antal kronor de sparar genom att använda just dina produkter eller tjänster. Det kan även vara så att dina kunders affärer försenas på grund av de interna konflikter som råder på deras arbetsplats. Det innebär att vinsten riskerar att minska med X-antal kronor. Här skulle exempelvis ett förbättrat teamarbete förändra situationen.

Vill ni ha mer information om hur ni stärker ert value proposition är ni välkomna att kontakta mig, 073-661 09 12.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *