Ingen bryr sig om dina tjänster eller produkter!

Föregående vecka skrev jag i min blogg om value proposition. Det skapade ett visst intresse och ju fler företag jag pratade med och som jag gjorde möten hos den veckan så visade det sig att det är många företag som idag har ett inifrån och ut perspektiv. De utgår från sina tjänster/produkter och tittar sedan på marknaden. Det vi istället borde göra är att titta ut mot marknaden och sedan in mot vårt företag och utifrån det ta fram vårt value proposition.

Att detta är svårt att ta fram ett företags value proposition är ingen nyhet och det slår mig hur många som beskriver sina tjänster eller produkter istället för att beskriva vad resultat och effekt av tjänsterna och produkterna är. Vad är exempelvis ett rekryteringsföretags value propositon? Ja inte är det rekrytering och de metoder/verktyg som används.

Ett value proposition är en tydlig redogörelse för den konkreta affärsnyttan ett företag får genom att exempelvis anlita dig som konsult. Det handlar INTE om vilken typ av tjänst eller produkt du erbjuder.

Det finns INTE ett enda företag på denna planet som är intresserade av vilka tjänster jag erbjuder. Jag arbetar exempelvis med rådgivning och coachning inom försäljning, ingen bryr sig om det MEN när jag arbetar med mina kunder så får de en ökad leadsgenerering, de får ett ökat antal kunddialoger, de får en ökad möjlighet att påvisa kunskap och expertis, det får ett ökat förtroende hos sina kunder och potentiella kunder, de får ett ökat antal affärsmöjligheter etc, detta är intressant för mina kunder. Det är vad de får ut av min rådgivning och coachning som är intressant. Resultat och effekt är intressant, att jag arbetar med rådgivning och coachning är INTE intressant.

Beslutsfattare bryr sig inte om din produkt eller tjänst, de bryr sig inte om din helt fantastiska metodik. Produkt, tjänst, metodik är verktyg och beslutsfattare bryr sig bara om resultatet och effekten som dessa verktyg kan åstadkomma.

Din utmaning är att fundera på vad just din tjänst eller produkt erbjuder för resultat.

När jag själv hjälper mina kunder att ta fram ett value proposition brukar jag bland annat ha med mig följande tre punkter i våra diskussioner;

  • Det är idag vanligt att individer, grupper eller hela företag mäts på något. Fokusera på att beskriva ditt value proposition utifrån det. På vilket sätt kan du göra skillnad här?

 

  • De flesta företag vill inte byta leverantörer och det av den enkla anledningen att det tar tid och kraft och dessutom så kostar det pengar. Men om företag nu skall byta leverantör så gör de det för att öka sin försäljning, minska kostnader, öka sin produktivitet, effektivitet etc. Där har du ditt value proposition.

 

  • Det är bara att erkänna att de bästa kan mäta sina tjänster/produkters resultat/effekt. Om jag exempelvis kan säga att min kund X ökade sina affärsmöjligheter med 50 % genom att anlita mig som rådgivare så är det ett stark value proposition. Det är avsevärt starkare än att säga att jag använder den ena eller andra coachningsmetoden.

 

Så varför är value proposition så viktigt?

Jo, eftersom ett starkt value proposition är den främsta anledningen till att någon kommer att vilja träffa dig. Det väcker nyfikenhet och öppna dörrar.

Lycka till!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *