Social Media Marketing är INTE samma sak som Social Selling

Mitt sätt att se på Social Selling är att se det som ett verktyg som gör sig bäst i den första fasen av säljprocessen. Den delen av säljprocessen som handlar om att skapa rätt förutsättningar för att få ett möte med den potentiella köparen och att förhoppningsvis göra affärer.  Det handlar om att integrera Sociala kanaler i den redan befintliga säljprocessen.

Genom social selling kan säljaren via sociala kanaler interagera direkt med sina potentiella köpare. Säljaren skall genom sociala kanaler skapa värde genom att svara på frågor från potentiella köpare och erbjuda tankeväckande innehåll fram tills de är redo att köpa.

För att lyckas med Social selling kommer det krävas nya kunskaper för säljaren. Det kommer behövas kunskaper i de olika plattformar som finns exempelvis LinkedIn, Twitter, Facebook etc. Säljaren kommer även behövas kunskaper i hur de olika plattformarna passar in beroende på publik, tjänst, produkt etc. Säljarna kommer även behöva lära sig hur de skall anpassa sin kommunikation och sitt beteende när de interagerar med köparen i sociala kanaler.

Social selling handlar om försäljning INTE marknadsföring.

Om ditt mål är att förkorta säljcykeln, förbättra vinstmarginalen, öka andelen lönsamma affärer och därmed öka intäkterna genom att  integrera sociala kanaler i din säljprocess, då bör du ha en diskussion med någon som både har en djupgående erfarenhet av försäljning i kombination med teknik och sociala medier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *