Företag har inte relationer, människor har!

De senaste veckorna har jag varit på en del seminarier och det har talats om Inbound marketing, Outbound marketing, Marketing automation etc. Intressanta processer som är till stor hjälp när det gäller att göra affärer. Det som förvånar mig är att under alla dessa föreläsningar som jag gått på under dessa dagar har ordet säljare endast nämnts en gång och då sades följande ”Glöm sedan inte att gulla med säljarna”. Detta visar kanske att avståndet mellan marknad och sälj är längre än vad vi tror och att vi har en ganska lång resa för att lyckas förena dem. Vi får inte glömma att även om olika typer av system så som Marketing Automation är till stor hjälp när vi gör affärer så är det till sist människorna i ett företag som skapar relationer och gör affärer.

Lyckas företag att integrera sina sälj- och marknadsföringsprocesserna så kommer det generera i mer intäkter och de kommer att nå sina mål enklare.

En tanke som kom till mig under en av dessa dagar var att tänk om det är så att vi tror att det är företag som bygger relationer och inte människorna som arbetar i det? I min värld så har inte företag relationer, människor har det! Jag tror att det finns en risk att vi fastnar i olika typer av tekniska system och att vi behöver bli påminda om att det är människor som köper av andra människor. För att företag skall få bättre relationer med sina kunder, tror jag att vi som är medarbetare måste bli bättre på att hantera våra relationer med kunderna.

Är det så att de stora etablerade varumärkena har en relation med sina kunder eller är det medarbetarna som varje dag tar hand om varumärkets kunder som har en relation? Jag tror att om ett företag oavsett storlek skall få en bättre relation med sina kunder så handlar det om att möjliggöra för sina anställda att ha bättre relationer med sina kunder.

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *