Så kan du få information

Arbetar du med att sälja tjänster eller produkter inom B2B?

  • För att få viktig information kan du nyttja expertis och samarbeta med andra.

Marknad, ekonomi, juridik, hållbarhetsfrågor etc – experterna på dessa områden finns kanske i din organisation och om de inte finns där kanske de finns i ditt nätverk och de har koll på sitt expertområde. För att kunna göra en bra omvärldsanalys kan det vara bra att be om hjälp, fråga om tips och bjud in till att samarbeta.

Det finns också mängder av tjänster, nyhetsbrev etc från expertorganisationer och myndigheter som kan vara till stor hjälp.

Det är ofta mycket på den dagliga agendan och i en liten organisation kan detta lätt bli övermäktigt att ha koll på allt själv. Mitt råd är då att söka samarbeta med kollegor utanför organisationen, både privata och offentliga. Ta hjälp av digitala lösningar för att dela fakta och spaningar. Då kommer du ha lättare för att dra dina egna slutsatser vad som händer i branscher, företag och hos olika beslutsfattare.