För att vara intressant, var intresserad

Har du tänkt på att förändringstakten aldrig mer kommer att vara så långsam som den är idag. Den tekniska utvecklingen, tillgången till data och information, kommunikationsmöjligheterna – utvecklingen sker exponentiellt.

Hur kan vi förhålla oss till detta? Bland annat genom systematisk omvärldsbevakning.

Proaktivitet är bra och det känns som vi hör det ordet överallt i olika utbildningar och föreläsningar. Ligg steget före, ta egna initiativ för att lösa problem och medverka aktivt till att föra saker framåt. Den som har kunskap i tid kan agera, inte bara reagera. 

För att kunna vara proaktiva i framtiden kommer det att bli allt viktigare att förstå vilka problem och möjligheter som väntar runt hörnet – innan de är ett faktum – för att hinna agera på dem innan det är för sent.

Vi behöver med andra ord bland annat förstå vilka händelser i vår omvärld som triggar igång nya behov och problem i dina målgrupper. Ju bättre vi blir på det, desto större handlingsutrymme skapar vi.

Analysera och utvärdera företagens drivkrafter till förändring för att hitta ”bryggan” mellan dina tjänster och kundens drivkraft till förändring.

  • Tillväxt
  • Konsolidering
  • Kostnadsfokus
  • Regelverk
  • Organisationsförändring

Avvakta och ha tålamod om det inte finns någon utmaning du kan adressera, invänta då istället rätt läge.

Tips på steg 1 är:

  • Spana med systematik

Fundera på vilket sätt händelser i branscher och företag påverkar de beslutsfattare som finns i olika organisationer. Vad är ”bryggan” över till era tjänster och produkter. Kommer dessa händelser förändra ert uppdrag eller era leveranser på sikt eller i närtid? Behöver ni agera och prioritera?