Så kan du se en förändring

Dina kunders vision

Ditt värde bör handla om en sak och det är din klient. Allt om ditt värde bör handla om och hänföra sig till dina klienter. Det misstag många gör är att de har ett och samma värdeerbjudande till alla sina klienter när det i själva verket behöver skräddarsys.

Det är få av dina klienter som bryr sig om ditt företag, dess historia samt era produkter/tjänster. Dina klienter har sina utmaningar som behöver lösas och vad de bryr sig om är hur du kan lösa dessa utmaningar – ditt värde för din klient.

Så hur kommer du dit?

Ett sätt att få bättre förståelse för dina klienters utmaningar är att förstå deras vision.

Fråga dessa frågor:

• Var är ni nu?

• Var skulle ni vilja vara, målbild?

• Vilka är era konkurrenter?

• Hur är ni positionerade jämfört med era konkurrenter?

• Vad är era finansiella utmaningar och möjligheter

Ett företags vision behöver inte vara långsiktigt, det kan vara av akut karaktär. Genom att vara nära dina kunder kommer du se när det sker en förändring i agendasättning.

Lycka till med affärerna!