SÅ blir du mer intresserad

För att lära dig mer om dina kunder och deras verklighet så är ett bra första steget att ta reda på i vilka digitala kanaler de befinner sig mest och börja följa dem där. Leta efter vad de säger och hur frekvent de är i de aktuella kanalerna.

Titta efter om de:

  • delar vilka affärer de vunnit.
  • delar vilka eventuella utmaningar de har.
  • delar vilka pågående projekt de har.
  • visar på frustration i något ämne.
  • skall expandera och kommer byta lokaler etc.
  • skriver om något område eller delar information om något område mer än något annat.

Syftet med detta är att intressera sig för och lära sig kundens affär och i denna fas är det inte alltid som just ert intresseområde dyker upp. Lär dig att förstå dina potentiella kunder, både själva företaget men även de individer du ämnar att kontakta lite längre fram men just nu handlar det bara om att se och lyssna.

Ett bra sätt för att skapa engagemang kring att använda sociala medier i er prospektering/omvärldsbevakning är att göra det till ett projekt. 

  1. Gör en lista på 20 potentiella kundföretag per person.
  2. Följ företagen under 30 dagar.
  3. I listan skall det dels finnas företagsnamn men även namn på de potentiella kontaktpersoner som ni har som mål att kontakta och boka möte med längre fram.
  4. Kom överens om era mål för projektet, exempelvis som det jag nämner ovan.

När dessa 30 dagar passerat så är det dags att ni samlas igen. Vad har ni lärt er, vilken information är användbar, vilka går vi vidare med och vilka avvaktar vi med etc.

Lycka till med era affärer idag!