Social Selling

Du gör inte affärer på Linkedin, Facebook eller Twitter

Möter allt oftare personer och företag som gått olika utbildningar i exempelvis Linkedin eller som fått hjälp med att optimera sina hemsidor eller använder sig av marketing automation etc och trots detta har det inte gjort fler affärer. De är missnöjda och frustrerade eftersom de investerat en hel del pengar och i många fall blivit lovade att de skulle göra mer affärer.

Om jag hade gått en utbildning i Linkedin och fått det sagt till mig att denna utbildning skulle ge mig fler affärer och om det sedan inte hände så skulle jag också bli missnöjd.

Vi gör inte affärer i sociala medier utan vi skapar bättre förutsättningar för att göra affärer med hjälp av sociala medier. Det som avgör om du skall göra affärer eller ej är din förmåga att sälja och göra affärer INTE sociala medier.

Du kanske har de bästa idéerna, produkterna eller tjänsterna, men om du inte har förmågan att skapa möjligheter till att möta potentiella kunder så spelar det inte någon roll. Inom B2B är det bra att veta hur olika sociala medier fungerar men oavsett hur bra den kunskapen är så kan inte sociala medier i sig göra affärer.

Att driva försäljning är en process där sociala medier är ett moment. Om det nu skulle vara så att du tror att dela/sprida information i sociala medier eller att hela tiden skapa nya kontakter på Linkedin och Twitter kommer generera affärer så är det dags att tänka om.

  • Är Social Selling användbart? Ja, när det används på rätt sätt.
  • Kan Social Selling hjälpa dig att få till bra möten och öka antalet leads i din pipeline? Om det görs på rätt sätt så är svaret Ja.
  • Behöver alla andra utvecklingsprojekt kring försäljning stå tillbaka på grund av Social Selling? Nej.
  • Fungerar ett och samma tillvägagångssätt när du implementerar Social Selling och det oberoende av bransch? Svaret är Nej.
  • Kommer alla dina potentiella kunder respondera på Social Selling? Nej.

Tyvärr är det många företag och enskilda personer som idag hoppar direkt till det operativa arbetet (exempelvis sprida information på Linkedin eller skapa nya kontakter), utan att ha etablerat en första plan som de kan mäta och följa upp emot för att sedan se effekten av sina insatser och dessutom är deras implementering dåligt genomförd vilket påverkar resultatet av Social Selling.

För att öka möjligheterna att göra affärer är ett bra tips att skaffa just kunskaper i hur man gör affärer. Det är utmärkt att du lär dig att använda sociala medier för att få till möten med exempelvis viktiga beslutsfattare MEN sociala medier kommer inte att hjälpa dig i själva mötet med den aktuella beslutsfattaren. Det som är av stor betydelse om du skall göra affär eller inte är hur du agerar i just detta möte.

Den moderna köparen förväntar sig att dagens säljare känner till dem, deras affär och deras utmaningar innan de skapar kontakt. Detta har ökat kravet på att samla in information och det blir då viktigt att de som arbetar med försäljning utnyttjar både de traditionella vägarna såväl som sociala medier för att lyssna, engagera och skapa mervärde i sina dialoger med kunder.

Innan du bestämmer dig för att ta kontakt med dina potentiella kunder så se till att du har samlat all nödvändig information och att den förmedlas på ett sätt som bygger förtroende. På vilket sätt som du förmedlar informationen kan vara skillnaden mellan att uppfattas som en källa till kunskap som är uppmärksam på vad som händer till att uppfattas som en person som är tjatig, jobbig och som enbart säljer sina egna tjänster och produkter.

Skapa en lista över de företag som är rätt för just er verksamhet. Ta reda på vilken typ av företag och funktioner i dessa företag som just dina tjänster eller produkter är ämnade för. Skapa sedan kontakt med personer genom personliga, skräddarsydda och relevanta meddelanden snarare än generiska meddelande som skickas till alla. Sociala medier och olika tekniska verktyg så som FeedKit (www.feedkit.se), kan förenkla arbetet med att hålla sig uppdaterad på vad som händer hos dina potentiella kunder.

Att säljchefen följer upp och mäter hur effektivt säljaren genomför sina säljaktiviteter är ett sätt att få fart på Social Selling. Om exempelvis säljchefen inte är med på att införa Social Selling i säljprocessen så kommer det bli svårt att lyckas fullt ut med Social Selling. Men låt oss nu anta att säljchefen ser möjligheterna med Social Selling så är det nödvändigt att säljchefen utvärdera både säljförmåga och förmågan att hantera olika tekniska verktyg så som sociala medier hos säljarna. I säljchefens uppgifter ingår även att tillhandahålla den träning, coachning och support som behövs för att säljarna skall nå sina mål. Det är ytterst säljchefen som är ansvarig för teamets resultat.

När du står inför utmaningar som har att göra med att ni inte har tillräckligt många leads i er pipeline eller att intäkterna inte är tillräckligt bra, börja då med att analysera hela er säljprocess och förmågan hos de personer som skall sälja innan ni startar med att implementera Social Selling för Social Selling är inte lösningen om dessa saker inte fungerar.

Om ni skulle vilja läsa hur vi kan hjälpa er att utveckla er försäljning genom att integrerar sociala medier med traditionella säljtekniker i er säljprocess så klicka gärna på länken, https://www.fsteinholtz.se/social-selling/

Följ gärna vår Social Selling-skola på Driva Egets hemsida, se länkenhttp://www.driva-eget.se/bloggar/socialselling

Lycka till med affärerna.

Hälsningar

Fredrik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *