Det räcker inte med Sociala Medier

Oavsett funktion i ett företag så säljer vi alla och utan försäljning så blir det svårt för företag att överleva. För att vara ett framgångsrikt företag vet vi att vi måste avsätta tid för försäljning men vi måste även avsätta tid för att träna oss i försäljning. Varför är det då så att säljutveckling av medarbetarna inte står högst på agendan? Att företag kompetensutvecklar sina säljare i försäljning det händer men varför inte de övriga medarbetarna? Visst händer det men jag tror att det är ett undantag.

Jag möter ofta företag inom B2B som säger att de inte har tid med att sälja och att försäljning är något som de gör när de har dåligt med uppdrag. I nästa skede klagar samma företag på att det är dålig beläggning för att ingen sålt in några nya uppdrag.

De flesta av oss avsätter tid till det som är viktigt för oss, så ska då detta tolkas som att försäljning inte är viktigt för dessa företag?

Är då sociala medier lösningen på alla våra säljutmaningar? Knappast! Tekniken kommer aldrig göra affärer inom B2B men det kan underlätta vårt arbete. Affärer kommer alltid göras mellan människor som känner och gillar varandra och som har förtroende för varandra.

Vad är då fördelen med sociala medier inom B2B? Jo, sociala medier skapar bättre förutsättningar att få göra affärer.

Att veta vilka dina potentiella kunder är innan du kontaktar dem är en konkurrensfördel. Att ha kunskapen i att använda sociala medier för att utveckla dina nätverk och knyta nya kontakt, att hitta potentiella kunder och affärsmöjligheter, nå viktiga beslutsfattare och inte minst – att visa på kunskap och expertis inom dina kunskapsområden kommer vara en konkurrensfördel. Att aktivt lyssna, lära och addera ett mervärde till dina köpare är centralt och social medier är ett utmärkt verktyg för att göra det!

Jag tror att sociala medier kan öka dina möjligheter att göra affärer och med bra säljkunskaper kommer du öka din försäljning!

För att använda sociala medier i din säljprocess tror jag att det är tre steg som är viktiga;

  1. Strategi – Det är frestande att hoppa över detta viktiga första steg. Du kanske tänker att det inte finns tid att skapa en strategi; du behöver mer försäljning nu. Rådet är att skapa tid för detta! Om du vill ha förändrade försäljningsresultat, måste du göra saker annorlunda. Liten insats nu, stor utdelning senare.
  2. Kunskap – Säljare i dag behöver en kombination av bra säljförmåga och kunskap om hur de olika sociala medierna kan förenkla arbetet och effektivisera vägen mot målet. Många företag släpar efter, så det finns goda möjligheter att genom ny kunskap skaffa försprång och vinna marknadsandelar.
  3. Genomförande – Genomförandet är avgörande och helt beroende av strategi och kunskap. För att lyckas krävs fokus på rätt aktiviteter, ett disciplinerat beteende och förmåga att använda sociala kanaler på rätt sätt.

OBS! Glöm inte bort! Du kanske har de bästa idéerna, produkterna eller tjänsterna, men om du inte har förmågan att skapa möjligheter till att möta potentiella kunder så spelar det inte någon roll!

Idag läste jag ett bra inlägg av Barbara Giamanco, läs gärna det, här är länken, http://barbaragiamanco.com/social-selling-the-real-story/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *