Att utvecklas inom försäljning

Försäljning idag handlar om att möta sina potentiella kunder på deras arena. Beroende på vilka kundsegment du säljer mot så kan sättet att driva försäljning variera vilket innebär att du måste kunna hantera olika typer av säljutmaningar. Ett sätt att utvecklas som säljare är att använda sig av en mentor, coach, rådgivare. Innan du inleder ett samarbete med en coach så var noga med att intervjua personen ifråga. Se till att säkerställa deras erfarenhet, kvalifikationer och kunskaper. Läs gärna denna artikel av Barb Giamanco

5 Reasons You Need a Sales Coach.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *