Bli världens bästa sidekick

Man lär av sina misstag och ett av de misstag jag lärt mig av är när jag i rollen som försäljningschef inte var tillräckligt närvarande med mitt team. Kommer ihåg när en säljare i teamet sa följande, ”Fredrik, du är här varje dag och på något vis är du närvarande fast ändå inte.” De orden har etsat sig fast och fått mig att ändra perspektiv och idag då jag agerar som rådgivare inom försäljning har denna erfarenhet kommit till nytta.

Mitt fokus vid denna tidpunkt låg på strategi och administration när fokus skulle legat på att vara stöttande och coachande till mina medarbetare. Resultatet av detta blev att mitt förtroende i gruppen minskade och det blev ingen lätt miljö att arbeta i.

Det läge jag då hade försatt mig i var inte lätt att ta sig ur för som ni vet så tar det lång tid att bygga förtroende men det går mycket snabbt att förlora förtroende.

De allra flesta försäljningschefer idag är operativa försäljningschefer, där rollen som coach till sitt team är klart viktigast. Vi vet att när säljteamet lyckas så kommer du som försäljningschef bli framgångsrik.

Mitt motto idag som operativ och strategisk rådgivare inom försäljning är att verka men inte synas, jag vill helt enkelt vara världens bästa Sidekick. Det är fantastiskt roligt att se personer i olika funktioner lyckas med att få en ökad effekt i sina säljinsatser.

För att få en ökad effekt av dina säljinsatser finns det ett antal områden som är viktiga att ha koll på. Bra försäljning är precis som mycket annat i vardagen ett pussel där bitarna måste passa ihop.

Ett av dessa områden är HUR Prestationsstyrning driver försäljning:

Fundera till exempel på

  • I vilken grad som chefer och medarbetare i er verksamhet sätter gemensamma prestationsmål som är specifika och mätbara.
  • I vilken grad som det finns tydliga mål på vad som skall uppnås men också tydliga mål på hur vi skall agera för att nå målen.
  • Om konsekvenser som t.ex. bonus riktas mot beteendet som leder till resultatet eller tvärtom.

Det finns en rad andra viktiga pusselbitar att belysa för att få en god överblick på styrkor och utmaningar i den egna säljorganisationen som vi gärna för en dialog om. Skicka ett mail eller slå en signal så bokar vi ett möte.

Lycka till med affärerna!

/Fredrik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *