Insikter & inspiration

6 steg till fler möten med daglig näringslivsspaning

Tänk om du kunde få fler möten med viktiga kunder, utan att spendera mer tid. Du skulle få in fler affärer bara genom att arbeta smartare.  En metod som har hjälpt många att arbeta smartare är daglig näringslivsspaning. Skapa en daglig rutin När du exempelvis använder sociala medier i din

Så kan du skräddarsy för bättre resultat

Du kanske har ett företag där du leder ett sälj- eller konsultteam och ni har behov av att få affären att växa och få in fler kunder. Ert första steg är att bestämma vilka dessa kunder är. Varför? Jo, en grundförutsättning för att kunna skräddarsy din kommunikation är att veta

Framgången ligger i frågorna

Jag träffade igår en vän som skall bygga upp ett nytt affärsområde. Anledningen till att de bygger upp ett nytt affärsområde är ett beslut som togs på riksdagsnivå för flera år sedan och som påverkar en hel bransch. De hade koll på vad som skulle hända och hur det skulle

Så ökar du värdet av dina kundsamtal

Fredag den 22/9-2017. Just idag vinns det affärer och det förloras affärer. Resultat och Effekt Vi vet att majoriteten av alla beslutsfattare bryr sig om det resultat och den effekt som genereras av en tjänst eller produkt. Beslutsfattare av idag gillar uttryck som de kan koppla till sin egen affär

4 frågor att ställa i kundmöten

Här följer några exempel på frågor du kan ställa i dina kundmöten. 1.”Berätta om dina utmaningar angående …” Varje individ som arbetar med försäljning måste först förstå sina potentiella kunders utmaningar. Om hen säljer lösningar kring marknadsföring så är det just detta områdes utmaningar som skall förstås. Om hen säljer

HUR Prestationsstyrning driver försäljning

Tänk om vi coachade och stöttade våra säljteam så som det görs inom idrotten. Man lär av sina misstag och ett av de misstag jag lärt mig av är när jag i rollen som försäljningschef inte var tillräckligt närvarande med mitt team. Kommer ihåg när en säljare i teamet sa

Det finns inte ett rätt sätt att nå framgång inom försäljning.

Gym! En tentamen i makroekonomi är roligare att göra och den tentamen gjorde jag om fyra gånger. Ändå går jag till detta gym x-antal gånger i vecka. Det finns många anledningar till att jag tränar men den viktigaste anledningen är att jag skall skapa så bra förutsättningar som möjligt att

Dina kunder vill att du hör av dig!

Hur väl följer du den resa som dina kunder är ute på? Det finns idag en mängd värdefull information att inhämta om branscher, företag och individers aktiviteter, utmaningar och behov. Så gott som samtliga företag jag pratar med håller med om att det finns en betydande potential hos redan befintliga kunder

Kundupplevelsen

Att få tillgång till beslutsfattare har blivit allt svårare. För att idag nå viktiga beslutsfattare behöver säljare, konsulter, ledare etc som har försäljning i sin funktion bli mer effektiva i sitt sätt att arbeta med försäljning MEN det innebär INTE att en ökad aktivitet är detsamma som en ökad effektivitet.