Hjälper företag att kartlägga och utveckla säljbeteenden.

Insikter & inspiration

Bygg relationer systematiskt

Att bygga meningsfulla relationer. 1. Tvinga dig inte på en relation, låt det helt enkelt bara ske. Det är enkelt, om du vill ha ett intressant middagssamtal, var intresserad. Om du vill ha intressanta saker att skriva, var intresserad. Om du vill träffa intressanta människor, var intresserad av de människor

Kundfokus 24/7

För att en köpare skall köpa måste ett behov uppfyllas. När du träffar någon för första gången, har du ingen aning om vad de behöver eller vill ha. Även om du använder Social Selling för att läsa mer om dem eller urskilja någon viktig företagsinformation som ger dig ledtrådar så

Så inleder du en dialog

Många säljare jag möter har en utmaning i att starta ett samtal med sina potentiella kunder, att helt enkelt veta hur samtalet med dem skall inledas. Ett av de största misstagen du som säljare kan göra när du skall inleda ett samtal med en potentiell kund är att utgå från

Vilken fas är din kund i?

Det är idag en konkurrensfördel att som säljare veta var i köpresan kunden befinner sig. Är kunden i, Fas 1.  Denna fas kan vi kalla för awareness där kunden kanske frågar sig: Vilka utmaningar har vi? (latent behov)   Fas 2. Denna fas kan vi kalla discovery där kunden kanske

Så kan du se en förändring

Dina kunders vision Ditt värde bör handla om en sak och det är din klient. Allt om ditt värde bör handla om och hänföra sig till dina klienter. Det misstag många gör är att de har ett och samma värdeerbjudande till alla sina klienter när det i själva verket behöver

Social Selling – Texten spelar roll

Var relevant i dina texter och nå ut till fler köpare. Några tips; Det handlar inte om dig. Dina kunder bryr sig om sin vardag och sina utmaningar inte om ditt företags och dess historia eller vilka priser du vunnit.   Skapa en rubrik som fångar dina kunders intresse.  

Abonnera på en copywriter

Tiden räcker ofta inte till Vill du abonnera på en copywriter? Vi har säkert alla känt att tiden inte räcker till, att vi vill fokusera på det som är vår kärnverksamhet men om vi skall hänga med och vara konkurrensmässiga så är det en mängd andra saker som vi behöver

Content marketing som öppnar dörrar

Öka takten, mer samtal, fler möten, fler avslut. Känns det igen? Har hört det från varenda ledningsgrupp jag rapporterat till och jag har själv sagt dessa ord när jag suttit i en ledningsgrupp. Om inte innehållet i budskapet utvecklas så kan ökningen av aktiviteter skada både den enskildes varumärke och

Egenföretagare och Startups flytta fokus

Egenföretagare och Startups I mina möten med egenföretagare och startups så diskuteras det ofta om att deras vardag blivit tuffare. Det har blivit en ökad konkurrens och en ökad prispress där kunderna har en större valmöjlighet och där leverantörerna måste arbeta hårdare för att synas i allt brus. Det blir