Vi hjälper dig att få bättre resultat av ditt säljarbete.

Insikter och inspiration

4 frågor att ställa i kundmöten

Här följer några exempel på frågor du kan ställa i dina kundmöten. 1.”Berätta om dina utmaningar angående …” Varje individ som arbetar med försäljning måste först förstå sina potentiella kunders utmaningar. Om hen säljer lösningar kring marknadsföring så är det just detta områdes utmaningar som skall förstås. Om hen säljer

HUR Prestationsstyrning driver försäljning

Tänk om vi coachade och stöttade våra säljteam så som det görs inom idrotten. Man lär av sina misstag och ett av de misstag jag lärt mig av är när jag i rollen som försäljningschef inte var tillräckligt närvarande med mitt team. Kommer ihåg när en säljare i teamet sa

Det finns inte ett rätt sätt att nå framgång inom försäljning.

Gym! En tentamen i makroekonomi är roligare att göra och den tentamen gjorde jag om fyra gånger. Ändå går jag till detta gym x-antal gånger i vecka. Det finns många anledningar till att jag tränar men den viktigaste anledningen är att jag skall skapa så bra förutsättningar som möjligt att

Dina kunder vill att du hör av dig!

Hur väl följer du den resa som dina kunder är ute på? Det finns idag en mängd värdefull information att inhämta om branscher, företag och individers aktiviteter, utmaningar och behov. Så gott som samtliga företag jag pratar med håller med om att det finns en betydande potential hos redan befintliga kunder

Kundupplevelsen

Att få tillgång till beslutsfattare har blivit allt svårare. För att idag nå viktiga beslutsfattare behöver säljare, konsulter, ledare etc som har försäljning i sin funktion bli mer effektiva i sitt sätt att arbeta med försäljning MEN det innebär INTE att en ökad aktivitet är detsamma som en ökad effektivitet.

Vad betyder värde för dina kunder?

Hur väl förstår du den kontext du gör affärer i? En förutsättning för att kunna leverera ett relevant värde är att just förstå den kontext du säljer i. Att förstå den kontext du säljer i innebär även att ditt värdeerbjudande kommer att variera beroende på vilken kund du talar med.

Tid är pengar

Jag har aldrig haft så mycket tid som jag har just nu. Min övertygelse är att det är mitt arbetssätt som gör att jag har den tid jag har. Att vara strukturerad i mitt säljarbete är en framgångsfaktor. I mitt arbetssätt ingår det att använda de digitala verktygen som finns

Lär dig att vara mer intresserad och gör mer affärer

Min övertygelse är att det inte handlar om hur vi vill sälja utan det handlar om hur våra kunder vill bli sålda till. Alla kunder är olika och vill bli bemötta på olika sätt och det är din uppgift som säljare att förstå hur just dina kunder vill bli bemötta

Köparen sitter i förarsätet

Den klassiska säljtratten existerar men nu är det en köptratt istället. När köparen sitter vid ratten och bestämmer fart och vart vi skall åka är det viktigt att vi över tid utbildar och engagerar dem så sa att vi som leverantörer hela tiden är top of mind. Här är ett