Vi hjälper dig att få bättre resultat av ditt säljarbete.

Insikter och inspiration

Dina kunder vill att du hör av dig!

Hur väl följer du den resa som dina kunder är ute på? Det finns idag en mängd värdefull information att inhämta om branscher, företag och individers aktiviteter, utmaningar och behov. Så gott som samtliga företag jag pratar med håller med om att det finns en betydande potential hos redan befintliga kunder

Kundupplevelsen

Att få tillgång till beslutsfattare har blivit allt svårare. För att idag nå viktiga beslutsfattare behöver säljare, konsulter, ledare etc som har försäljning i sin funktion bli mer effektiva i sitt sätt att arbeta med försäljning MEN det innebär INTE att en ökad aktivitet är detsamma som en ökad effektivitet.

Vad betyder värde för dina kunder?

Hur väl förstår du den kontext du gör affärer i? En förutsättning för att kunna leverera ett relevant värde är att just förstå den kontext du säljer i. Att förstå den kontext du säljer i innebär även att ditt värdeerbjudande kommer att variera beroende på vilken kund du talar med.

Tid är pengar

Jag har aldrig haft så mycket tid som jag har just nu. Min övertygelse är att det är mitt arbetssätt som gör att jag har den tid jag har. Att vara strukturerad i mitt säljarbete är en framgångsfaktor. I mitt arbetssätt ingår det att använda de digitala verktygen som finns

Lär dig att vara mer intresserad och gör mer affärer

Min övertygelse är att det inte handlar om hur vi vill sälja utan det handlar om hur våra kunder vill bli sålda till. Alla kunder är olika och vill bli bemötta på olika sätt och det är din uppgift som säljare att förstå hur just dina kunder vill bli bemötta

Köparen sitter i förarsätet

Den klassiska säljtratten existerar men nu är det en köptratt istället. När köparen sitter vid ratten och bestämmer fart och vart vi skall åka är det viktigt att vi över tid utbildar och engagerar dem så sa att vi som leverantörer hela tiden är top of mind. Här är ett

Detta är dina största konkurrenter

Tillgången på information påverkar vårt sätt att göra affärer.   Jag tycker att företag av idag lägger för stor vikt vid en typ av konkurrenter. Om vi exempelvis tar en bank så tittar de på vad andra banker gör, när det gäller ett redovisningsföretag så tittar de på vad andra

Så integrerar du sociala medier i din försäljning

Med rätt strategi har Social Selling visat sig vara mycket effektiv för leadsgenerering   Vad är då Social Selling? Social Selling handlar om att använda Sociala kanaler i kombination med traditionella säljmetoder för att bygga ditt varumärke, nätverka, prospektera, generera leads och ambassadörer, påvisa kunskap och expertis, göra research och

Så prospekterar du med hjälp av Sociala medier

Att använda sociala medier för att prospektera/omvärldsbevaka och leta efter nya affärsmöjligheter är en konst. När du letar efter nya affärsmöjligheter är mitt råd att du har en plan och att du sedan arbetar metodiskt för att nå det bästa resultatet. Om du letar på ett slumpartat sätt finns det